Panalo Promos

Mag-register sa mga offers na sulit pang text, tawag, chat, Internet at iba pa. See All

Panalo Products

Sali na sa pinakamalaking tropa! Bili na ng Talk ‘N Text SIM Card, phones at load! See All

Ka-Tropa Events and Updates

  • Abangan ang mga palaro, papremyo at saya na hatid namin sa buong bansa!

  • atiatihan

    Balikan ang mga eksena sa Panalo ka Pilipinas, Ati-atihan Festival.

  • Panoorin ang latest videos at commercial ng TALK 'N TEXT.

Value-Added Services

Ang daming pwedeng gawin sa Talk 'N Text phone mo!

  • Music

  • Games

  • Infovas

  • Downloads & More